با ما تماس بگیرید

شما همیشه میتوانید با ما به هر دلیلی در تماس باشید.

از سایت coworking ما دیدن کنید

آدرس محل کار: کلوکوک 52
براس استفاده از محیط کاری مشترک ما در لهستان نیاز به رزرو از قبل دارید.