با ما تماس بگیرید

شما همیشه میتوانید با ما به هر دلیلی در تماس باشید.

از سایت coworking ما دیدن کنید

آدرس محل کار: کلوکوک 52
براس استفاده از محیط کاری مشترک ما در لهستان نیاز به رزرو از قبل دارید.

نام شرکت: PixelPlux Sp. z.o.o
KRS: 0000788317
NIP: 8971867088
REGON: 38345167400000
pixelpluxlegal@outlook.com
0048783538796
Piłsudskiego 74/320 - 50-020 Wrocław