Zatrzymaj Chaos! Tłumaczenia Angular Wykonane Jak Trzeba Raz

Masz problemy z tłumaczeniem aplikacji Angular? Czy zawsze pojawiają się kłopoty z kluczami, dodatkowymi rurkami czy też statycznymi tłumaczeniami? Dołącz do mnie w tej tutoriale, a raz na zawsze rozwiążemy ten problem.

Krytyczne problemy z ng translate, i18n i innymi

Znaczenie tłumaczeń wydaje się być pomijane, a drugi język często traktowany jest po macoszemu w moich projektach; niektóre z nich nawet zaczynają się od niewłaściwych ciągów znaków w szablonach, aby później napotkać trudności przy próbie ich modyfikacji, ponieważ brak bezpieczeństwa typów uniemożliwia natychmiastowe wykrycie wszystkich wystąpień, co prowadzi do niejednolitego doświadczenia użytkownika, gdzie angielskie słowa mogą niespodziewanie pojawić się w hiszpańskim interfejsie, co negatywnie wpływa na reputację marki.

Moduł ng translate, choć początkowo wygodne narzędzie do obsługi tłumaczeń w aplikacjach Angular, często zawodzi w kilku kluczowych obszarach. Jednym z powszechnych problemów jest obecność statycznych ciągów znaków w szablonach, co sprawia, że utrzymanie i aktualizacja tłumaczeń staje się wyzwaniem. Dodatkowo, brak wsparcia IntelliSense ogranicza produktywność deweloperów, prowadząc do potencjalnych błędów i niekonsekwencji w tłumaczeniach. Ponadto, ograniczone możliwości modułu w zarządzaniu różnymi językami skutkują kłopotliwymi procesami i trudnościami w utrzymaniu treści związanych z językiem.

Innym istotnym problemem jest kłopotliwy proces przechowywania tłumaczeń w oddzielnych plikach JSON, co może prowadzić do zagraconych struktur projektu i problemów z kontrolą wersji. Te wyzwania wspólnie przyczyniają się do niedostatecznego doświadczenia związanego z tłumaczeniami, zmuszając deweloperów do poszukiwania alternatywnych rozwiązań dla swoich potrzeb lokalizacyjnych.

Rozwiązanie jest proste; I nie potrzeba biblioteki

W rzeczywistości, stworzenie niezawodnego mechanizmu tłumaczenia dla projektów Angular nie wymaga dodatkowej biblioteki. W tym samouczku rozwiążemy ten problem za pomocą dwóch elementów:

 • Komponentu podstawowego dla wszystkich komponentów w aplikacji
 • Usługi LocaleService, która będzie obsługiwać zmiany języka i publikować je wszędzie

Co potrzebujesz wcześniej

Możesz zastosować to, czego się nauczysz tutaj do nowych projektów, a także do istniejącego projektu

 • Aby nadążyć za szkoleniem, potrzebujesz pustego projektu angular 2+. Używam tutaj najnowszej wersji, która ma 'samodzielne' komponenty, ale jeśli korzystasz z starszej wersji Angular, nie będzie to miało znaczenia.

 • Zainstaluj fireback v1.1.9 lub nowszą wersję. Installers dla różnych systemów można znaleźć tutaj: https://github.com/torabian/fireback/releases

 • Korzystam z VSCode, a rozszerzenie Run On Save jest włączone. Możesz uruchamiać tłumaczenie również z wiersza poleceń, ale posiadanie tego rozszerzenia znacznie ułatwia życie.

Krok 1: Sprawdź, czy masz dostęp do fireback

Musisz upewnić się, że masz dostęp do binariów fireback, czy to zainstalowanych globalnie, czy też umieszczonych w katalogu projektu i zignorowanych.

Krok 2: Stwórz usługę LocaleService

Oto przekształcona wersja:

Usługa LocaleService jest prostą usługą, która będzie używana niemal wszędzie w projekcie, z jednym celem: przechowywać i synchronizować dane dotyczące lokalizacji.

W tej usłudze istnieje obserwowalna o nazwie locale$, którą będziemy subskrybować w komponencie, aby zmienić słownik zmiennych tłumaczeń. Dodatkowo, jest funkcja setLocale, która ustawia język. Na przykład, setLocale('en') zmieni język na angielski.

import { Injectable } from '@angular/core';
import { BehaviorSubject } from 'rxjs';

@Injectable({
 providedIn: 'root',
})
export class LocaleService {
 private localeSubject = new BehaviorSubject<string>('en');
 locale$ = this.localeSubject.asObservable();

 constructor() {}

 setLocale(locale: string) {
  this.localeSubject.next(locale);
 }
}

Krok 3: Stwórz komponent bazowy

Stworzenie komponentu bazowego to potężna funkcja Angulara i TypeScriptu, która ułatwia rozszerzanie niektórych podstawowych funkcji dla każdego komponentu w projekcie. Jeśli już masz taki komponent w projekcie, możesz zastosować tutaj kod do niego. Jeśli zaczynasz od nowa, utwórz nowy komponent o nazwie base.component.ts.

Ważne: Musisz użyć dekoratora @Directive zamiast @Component; w przeciwnym razie, Angular nie będzie go kompilować.

Po pierwsze, potrzebujemy zmiennej, na przykład s, aby przechowywać kluczowe tłumaczenia dla szablonu lub komponentu. Będzie ona chroniona, aby klasy rozszerzają

ce faktycznie miały do niej dostęp, jak również do pliku szablonu.

Następnie musimy wstrzyknąć LocaleService oraz obiekt kluczów tłumaczeń podczas konstrukcji. Ten obiekt będzie przechowywał tłumaczenia dla wszystkich języków (jak zobaczysz później, po wygenerowaniu pliku translations.ts). W konstruktorze będziemy wywoływać funkcję handleLocale, która jest po prostu subskrypcją do lokalizacji i zastąpi słownik zawartości s wybranym językiem.

Krok 4: Stwórz folder 'strings'

Jak zorganizujesz tłumaczenia, zależy od Ciebie. Ja preferuję tworzenie folderu strings dla każdego modułu i umieszczanie wszystkich ich tłumaczeń w tym katalogu. W ten sposób, gdy przeniosę folder modułu do innego projektu lub chcę go uczynić biblioteką, nie będę musiał martwić się o tłumaczenia; już są rozwiązane i dołączone do komponentu lub modułu.

Z drugiej strony, jeśli chcesz utworzyć folder strings dla całej aplikacji, nic Cię nie zatrzyma.

Krok 5: Stwórz plik strings/strings-en.yml

Krytyczne jest pamiętanie, że moduł Fireback Language Editor zakłada angielski jako główny język aplikacji. Innymi słowy, angielski musi być obecny, a inne języki będą synchronizowane z kluczami z tego.

Teraz umieśćmy treść wewnątrz YAML. Wszystkie klucze tłumaczeń muszą być umieszczone pod kluczem content, w przeciwnym razie nie zostaną one uznane za tłumaczenia.

Jeśli nie jesteś zaznajomiony z YAML, myśl o nim jak o JSON bez cudzysłowów, i pamiętaj:

content:
 loading: Loading
 done: Ready :)

Jest różny od kodu poniżej. (Podstawowa różnica to wcięcia).

content:
loading: Ładowanie...
 done: Gotowe :)

Do tej pory to wszystkie niezbędne kroki, które musieliśmy podjąć, aby przetłumaczyć naszą aplikację.

Krok 6: Użyj i skonfiguruj generator języka fireback

Teraz musimy użyć generatora języka Fireback do uproszczenia generowania kluczy dla nas.

fireback gen strings --path ./src/app/components/loader-sample/strings/strings-en.yml --targets ts --langs pl,fa

To polecenie wygeneruje dwa dodatkowe pliki w tym samym katalogu: strings-pl.yml i strings-fa.yml. Jeśli je otworzysz, zobaczysz identyczną treść jak w twoim strings-en.yml.

Również w tym samym katalogu znajdziesz plik translations.ts. Zawiera on treść podobną do fragmentu poniżej, który wygenerował stałe TypeScript dla wszystkich trzech języków i wyeksportował je jako strings.

Krok 7: Zautomatyzuj to za pomocą VSCode run-on-save

Używanie CLI za każdym razem do budowania tłumaczeń jest kłopotliwe. Dlatego korzystamy z rozszerzenia "Run on save" w VSCode, które możesz zainstalować.

Następnie w pliku settings.json w VSCode musimy dodać te reguły. (Jeśli nigdy nie modyfikowałeś tego pliku, utwórz folder o nazwie .vscode w głównym katalogu twojego projektu i dodaj w nim plik settings.json.)

{
  "emeraldwalk.runonsave": {
    "commands": [
      {
        "match": "strings-([a-z][a-z]).yml$",
        "cmd": "fireback gen strings --path ${file} --langs en,fa"
      }
    ]
  }
}

To w zasadzie wykryje każdą zmianę strings-xx.yml w projekcie i uruchomi dla ciebie kompilator ciągów.

Krok 8: Użyj tłumaczeń

W tej fazie, jesteśmy praktycznie gotowi do wykorzystania pliku tłumaczeń. W każdym komponencie, który rozszerza BaseComponent, będziesz mógł przekazać strings i uzyskać dostęp do zmiennej s zarówno wewnątrz komponentu, jak i w szablonie.

import { Component } from '@angular/core';
import { BaseComponent } from '../base.component';
import { LocaleService } from '../../locale.service';
import { strings } from './strings/translations';

@Component({
 selector: 'app-loader-sample',
 standalone: true,
 imports: [],
 templateUrl: './loader-sample.component.html',
 styleUrl: './loader-sample.component.scss',
})
export class LoaderSampleComponent extends BaseComponent {
 override s = strings;
 constructor(private locale: LocaleService) {
  super(locale, strings);
 }
}

I możesz uzyskać dostęp do s i wszystkich kluczy bezpiecznie w szablonach HTML. Jak zauważyłeś, faktycznie nie musimy używać rurki do tłumaczeń w ogóle, co stanowi znaczącą korzyść zarówno pod względem wydajności, jak i czystości kodu.

<p>{{ s.loading }}</p>

Podsumowanie

Podsumowując, właśnie stworzyliśmy solidny system dodawania tłumaczeń do naszej aplikacji Angular. Ta metoda pomoże uniknąć wielu błędów, takich jak brakujące klucze w niektórych językach i twardo zakodowane ciągi dla tłumaczenia.